Külma taru ettevalmistus talveks

#mesilasperetalvitumine #taruventilatsioon #tarud


Mul on veel mõned külmad tarud ja siinkohal seletan, kuidas ma olen saavutanud viimased 2 aastat olukorra, kus ma pole kaotanud ühtegi peret, seejuures oluliselt vähem on langetist, kevadine areng on kiire, tarusisest roojamist põhimõtteliselt pole.


Kui ma olen saavutanud sellised head olukorra, siis miks ma külmad tarud ära kaotan? Põhjus lihtne - tulemuste saavutamine nõuab palju tööd.


Külmad tarud


Külmad tarud on soojustuseta tarud ehk täispuittarud. Need on hästi moodi tulnud peamiselt tänu Farrarile ja tänu kommertsmesindusele, kuna need on tugevad, lihtsad, kerged, standardiseeritud ja võimaldavad ühel mesinikul hallata paljusid tarusid.


Külmade tarude miinuseks on suur niiskuse konsenseerumine ja kogunemine tarru, peamiselt sellepärast, et taru seinad on õhukesed. Seega tarusisene ventilatsioon peab olema kas maksimaalne või tuleb appi võtta muud meetmed mesilaspere kaitsmiseks.


Farrar on öelnud, et parim kaitse talve vastu on suured pered ja palju süüa. Sellest ka pooltõde, et "mesilane ei karda külma, vaid niiskust". See on sama tõeline lause, kui "inimene elab ilma toiduta kauem, kui veeta". Mis põhimõtteliselt on õige, kuid mõttetu, sest tulemuseks on ikka surm.


Asi on selles, et sooja hoidmiseks peavad mesilased tegema väga palju tööd ja kulutavad selle käigus väga palju süüa. On arvamus, et kuni on süüa, seni on ka piisavalt sooja. Samas jäetakse arvestamata faktid, et mesilased, kes ennast talve jooksul ära kurnavad a) kas surevad või b) pole kevadel võimelised rakendada täispotensiaali pere arenguks.


Seega jah, kui on sügisel läheb suur pere täisventilatsiooniga talvituma, siis suure tõenäosusega keegi ikka alles jääb.

Ka minul on kõige suuremad probleemid ja suremused seotud külmade tarudega. Probleemiks on niiskus, hallitus, palju langetist, kevadine kehva areng. Mul on kõrvuti soojad ja külmad tarud, seega selgelt näen vahet. Nälga on mul surnud ainult külmades tarudes olevad pered.


Kuidas minu külmade tarude mesilaspered talvituvad?


Põhimõtteliselt talvituvad mu külmade perede pered täpselt nii, nagu seda tehakse lamavtarudes.mesilaspere talvitumine, mesitaru, korpustaru, taru ventilatsioon
Pakitud mesilaspere külmas tarus

Minu külmade tarude peredel on:

a) tarus sees mõlemal pool 2 soojustusplaati

b) vahelaeks 3 tuuletõkkeplaati

c) taru, mis on kaetud tuuletõkke bituumenpaberiga.


Korpustarus on sees mõlemal pool 2 soojustusplaati, mis on taru seinast veidike eemal. Soojustusplaadi ja põhja vahel on ca 0.5 kuni 1 cm ruumi põhja ventilatsiooni jaoks.Tarul ei ole tarulage. Selle asemel on otse 3 tuuletõkkeplaati. Ülemine ava puudub.


Taru on kaetud bituumen tuuletõkkepaberiga, mis katab osaliselt ka põhja. Lisaks ulatub see tuuletõkkeplaatide peale. Paber on kinnitatud klambritega.


Lennuava suurus on üldjuhul 10cm, kõrgus 1 cm. Siis ei poe ka hiired sisse.


Tuuletõkkeplaatide peal on 5mm vineeri tükid, et hoida katus kõrgemal. See tagab niiskuse eraldumise plaatide seest.


Bituumenpaberi roll on eelkõige hoida tuule ja liigse vihma eest. Rull maksab 14 eurot, sellest jagub 35le tarule, kestab ca 3 aastat, mitte rohkem. Hea investeering, kuid võtab päris palju aega. Mina suudan nelja tunniga katta 12 taru. Vist on küsimus harjutamises.


Lisaks olek tähele pannud, et bituumenpaberit ei käi nokkimas ka linnud. Seega mesilased saavad talvituda rahulikult, ilma ärritamata.


Selline lähenemine on töötanud mul viimased 2 aastat ilma igasuguste probleemideta ja julgen seda soovitada ka teile.


Nüüd lähen ma üle soojadele tarudele, külmasid kasutan suvel, soojade ilmadega.